درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Back
جلو
Forward
ذخیره
Save
گشت و گذار (وب)
Surf (web)
دانلود
Download
اجرا (اجرا)
Run (execute)
کلیک کنید
Click
کشیدن
Drag
بیاندازید
Drop
به روز شده
Updated
به روز
Update
منوی کشویی
Drop down menu
ایست
Stop