درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Homepage
بارگذاری
Upload
انتخاب کنید
Choose
پوشه
Folder
نوار ابزار
Toolbar
بازگشت
Go back
نشان کردن
Bookmark
(@)
At (@)
اسلش (/)
Slash (/)
دونقطه (:)
Colon (:)