فارسی انگلیسی درس 103 واژگان

انگلیسی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Internet
اینترنت
Link
پیوند
Hyperlink
لینک
Internet service provider
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Network
شبکه
Web site
وب سایت
Web page
صفحه اینترنتی
Web page address (URL)
آدرس صفحه وب (URL)
Secure web site
وب سایت امن
Browser
مرورگر
Search engine
موتور جستجو
Secure server
سرور امن