درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet
پیوند
Link
لینک
Hyperlink
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Internet service provider
شبکه
Network
وب سایت
Web site
صفحه اینترنتی
Web page
آدرس صفحه وب (URL)
Web page address (URL)
وب سایت امن
Secure web site
مرورگر
Browser
موتور جستجو
Search engine
سرور امن
Secure server