درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
I am looking for a stapler
با پونز محکم کردن
Thumbtack
مداد
Pencil
کتاب
Book
کاغذ
Paper
دفتر یادداشت
Notebook
اسلاید
Slides
تقویم
Calendar
نوار
Tape
من باید یک نقشه پیدا کنم
I need to find a map