درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Where are the scissors?
مداد تراش
Pencil sharpener
گیره کاغذ
Paperclip
من نیاز به یک قلم دارم
I need a pen
زیردستی برای نوشتن
Writing pad
خط کش
Ruler
پاکت
Envelope
تمبر
Stamp
چسب
Glue
پاک کن
Eraser