درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Fax machine
دستگاه فتوکپی
Photocopier
تلفن
Telephone
ماشین تحریر
Typewriter
پروژکتور
Projector
کامپیوتر
Computer
پرده
Screen
آیا چاپگر کار می کند؟
Is the printer working?
دیسک
Disk
ماشین حساب
Calculator