درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
Do you have crutches?
پیچ خوردن
Sprain
استخوان شما شکسته است
You broke a bone
من نیازبه مسکن دارم
I need medicine for the pain
من فشار خون بالا ندارم
I do not have high blood pressure
من باردار هستم
I am pregnant
من کهیر زدم
I have a rash
محل بریدگی عفونت کرده است
The cut is infected
به این کبودی نگاه کنید
Look at this bruise
آنفولانزا
Flu
من سرما خورده ام
I have a cold
من لرزدارم
I have chills
کجا درد می کند؟
Where does it hurt?
در همه جا
Everywhere
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
How long have you felt this way?
من 3 روز است که این احساس را دارم
I have felt this way for 3 days
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Are you taking any medication?
بله، برای قلبم
Yes, for my heart