درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
There are many frogs here
آیا آنها بز هستند؟
Are those goats?
اردک
Duck
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Can the parrot talk?
لاک پشت
Turtle
میمون
Monkey
آیا مار سمی است؟
Is the snake poisonous?
گاو
Cow
مارمولک
Lizard
موش
Mouse
تمساح
Crocodile