درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Animals
آیا شما سگ دارید؟
Do you have a dog?
من به گربه آلرژی دارم
I am allergic to cats
من یک پرنده دارم
I have a bird
خرگوش
Rabbit
مرغ
Hen
خروس
Rooster
اسب
Horse
من اسبها را دوست دارم
I like horses
جوجه
Chicken
خوک
Pig