درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
I want to sunbathe
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
I want to go water skiing
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
I don’t want to go fishing
من نمی خواهم به شنا بروم
I don’t want to go swimming
من می خواهم به پارک بروم
I want to go to the park
من می خواهم به دریاچه بروم
I want to go to the lake
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
I don’t want to go camping
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
I don’t want to go sailing
من می خواهم به قایقرانی بروم
I want to go boating
من می خواهم اسکی کنم
I want to ski
من می خواهم به سفر بروم
I want to travel