فارسی انگلیسی درس 83 واژگان

انگلیسی :: درس 83. ساحل: برویم شنا

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Water
آب
Pool
استخر
Lifeguard
مامور نجات غریق
Surfboard
تخته مخصوص اسکی روی آب
Snorkel
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Snorkeling
غواصی
Surfing
گشت و گذار
Swimming
شنا
Diving
غواصی