درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 81 ساحل: لوازمی برای بردن به ساحل

واژگان

کولر
Cooler
عینک آفتابی
Sunglasses
سطل
Bucket
بیل
Shovel
مایو
Bathing suit
مایوی مردانه
Swimming trunks
توپ
Ball
توپ ساحلی
Beach ball
چتر ساحلی
Beach umbrella
صندلی ساحلی
Beach chair
کرم های ضد آفتاب
Sunscreen
لوسیون حمام آفتاب
Suntan lotion