فارسی انگلیسی درس 81 واژگان

انگلیسی :: درس 81. ساحل: لوازمی برای بردن به ساحل

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Cooler
کولر
Sunglasses
عینک آفتابی
Bucket
سطل
Shovel
بیل
Bathing suit
مایو
Swimming trunks
مایوی مردانه
Ball
توپ
Beach ball
توپ ساحلی
Beach umbrella
چتر ساحلی
Beach chair
صندلی ساحلی
Sunscreen
کرم های ضد آفتاب
Suntan lotion
لوسیون حمام آفتاب