درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
At the beach
حمام آفتاب گرفتن
Sunbathe
دریا
Sea
موج
Wave
شن
Sand
غروب
Sunset
جزیره
Island
دریاچه
Lake
اقیانوس
Ocean
بندر
Port
خلیج
Bay
ساحل
Coast
مد
High tide
جزر
Low tide
حوله
Towels