درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 75 غذایی: نانوایی

واژگان

من شکر نمی توانم بخورم
I can’t eat sugar
غلات
Cereal
شیرینی
Cookie
قند
Sugar
باگت
Baguette
من اجازه ندارم شکر بخورم
I am not allowed to eat sugar
دونات
Doughnut
غلتاندن
Roll
شیرینی مربایی
Tart
دسر
Dessert
کیک
Cake
نان ذرت مکزیکی
Tortilla
ساندویچ
Sandwich
نان
Bread