درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
Beef
گوشت گوساله
Veal
ژامبون
Ham
جوجه
Chicken
بوقلمون
Turkey
اردک
Duck
بیکن
Bacon
هات داگ
Hot dog
همبرگر
Hamburger
استیک
Steak
گوشت خوک
Pork
فیله مینیون
Filet mignon
سوسیس
Sausage
بره
Lamb chop
گوشت خوک ریز شده
Pork chop