فارسی انگلیسی درس 74 واژگان

انگلیسی :: درس 74. غذایی: گوشت

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Beef
گوشت گاو
Veal
گوشت گوساله
Ham
ژامبون
Chicken
جوجه
Turkey
بوقلمون
Duck
اردک
Bacon
بیکن
Hot dog
هات داگ
Hamburger
همبرگر
Steak
استیک
Pork
گوشت خوک
Filet mignon
فیله مینیون
Sausage
سوسیس
Lamb chop
بره
Pork chop
گوشت خوک ریز شده