درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 73 غذایی: فراورده های لبنی

واژگان

فراورده های لبنی
Dairy products
شیر
Milk
بستنی
Ice cream
کره
Butter
پنیر
Cheese
خامه
Cream
مواد غذایی منجمد
Frozen food
ماست
Yogurt
تخم مرغ
Eggs