فارسی انگلیسی درس 71 واژگان

انگلیسی :: درس 71. غذایی: سبزیجات

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Vegetables
سبزیجات
Celery
کرفس
Garlic
سیر
Coconut
نارگیل
Mango
انبه
Apricot
زردآلو
Persimmon
خرمالو
Pomegranate
انار
Kiwi fruit
میوه کیوی
I like celery
من کرفس دوست دارم
I do not like garlic
من سیر دوست ندارم
Eggplant
بادمجان
Zucchini
کدو سبز
Onion
پیاز
Spinach
اسفناج
Salad
سالاد
Green beans
لوبیا سبز
Cucumber
خیار
Pepper
فلفل
Avocado
آوکادو
Radish
تربچه
Cabbage
کلم