درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Eat
نوشیدن
Drink
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Can I speak with the manager?
این چیست؟
What is this?
صورتحساب
Bill
انعام
Tip
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Can I pay with a credit card?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
How much do I owe you?
صورتحساب ، لطفا
The bill, please
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Do you have another credit card?
لطفاً رسید به من بدهید
I need a receipt
دستشویی کجاست؟
Where is the bathroom?
خروج
Exit
ورود
Entrance
با تشکر از خدمات خوب شما
Thank you for the good service