درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 64 رستوران: سفارش غذا

واژگان

گوشت خام است.
The meat is raw
آن را کم پخته می خواهم
I like it rare
آن را نیم پخته می خواهم
I like it medium
خوب پخته شود
Well-done
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
I would like to try a regional dish
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
I have allergies to different foods
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
What ingredients does it have?
چه نوع گوشتی دارید؟
What type of meat do you have?