فارسی انگلیسی درس 64 واژگان

انگلیسی :: درس 64. رستوران: سفارش غذا

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

The meat is raw
گوشت خام است.
I like it rare
آن را کم پخته می خواهم
I like it medium
آن را نیم پخته می خواهم
Well-done
خوب پخته شود
I would like to try a regional dish
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
I have allergies to different foods
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
What ingredients does it have?
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
What type of meat do you have?
چه نوع گوشتی دارید؟