درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
Beverage
با یخ
With ice
قاشق
Spoon
چاقو
Knife
چنگال
Fork
لیوان
Glass
بشقاب
Plate
نعلبکی
Saucer
فنجان
Cup
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
I need a napkin
من فلفل را نمی خواهم
I do not want pepper
فلفل دان
Pepper shaker
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Can you pass me the salt?
نمکدان
Salt shaker