فارسی انگلیسی درس 60 واژگان

انگلیسی :: درس 60. خرید: طلا و جواهر

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Jeweler
جواهر فروش
Jewelry
جواهر
Watch
ساعت
Brooch
سنجاق سینه
Necklace
گردن بند
Earrings
گوشواره
Ring
حلقه
Bracelet
دست بند
Could you show me the watch?
آیا می توانید این ساعت را به من نشان دهید؟
How much does it cost?
قیمت آن چقدر است؟
It is too expensive
خیلی گران قیمت است
Do you have anything cheaper?
آیا چیزی ارزان تر دارید؟
Can you wrap it as a gift, please?
آیا می توانید آن را به عنوان یک هدیه بپیچید؟
How much do I owe you?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟