درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 59 خرید: لباس بیشتر

واژگان

شلوار
Pants
آیا بارانی ها فروشی است؟
Do you sell raincoats?
کت
Coat
دامن
Skirt
تی شرت
T-shirt
کلاه
Cap
کلاه
Hat
کیف پول
Purse
کفش
Shoes
صندل
Sandals