درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
I wear a size large
متوسط
Medium
کوچک
Small
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Do you have a larger size?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Do you have a smaller size?
این خیلی تنگ است
This is too tight
این اندازه من است
It fits me well
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Where can I find a bathing suit?
لباس
Clothing
بلوز
Blouse
پیراهن
Dress
شورت
Shorts
من آن را می خرم
I will buy it
من این پیراهن را دوست دارم
I like this shirt