درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
I am going shopping
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Where is the main shopping area?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
I want to go to the shopping center
می توانید به من کمک کنید؟
Can you help me?
من فقط نگاه می کنم
I am just looking
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Could you show me some shirts?
اتاق پرو کجااست؟
Where is the changing room?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Can I try it on?
این رنگ برای من مناسب نیست
The color doesn't suit me
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Do you have it in another color?
من آن را دوست دارم
I like it
من آن را دوست ندارم
I don’t like it