درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
Volcano
دره عمیق و باریک
Canyon
جنگل
Forest
رشته کوه
Mountain range
جنگل
Jungle
رودخانه
River
شبه جزیره
Peninsula
ساحل
Beach
مرداب
Marsh
کوه
Mountain
تپه
Hill
دریاچه
Lake
بیابان
Desert
آبشار
Waterfall