فارسی انگلیسی درس 55 واژگان

انگلیسی :: درس 55. در اطراف شهر: حمل و نقل

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Transportation
حمل و نقل
I need a taxi
من نیاز به یک تاکسی دارم
I need to go to the Hyatt hotel
من باید به هتل هایت بروم
How much is the fare?
کرایه چقدر است؟
Traffic
ترافیک
Helicopter
هلی کوپتر
Airplane
هواپیما
Train
قطار
Subway station
ایستگاه مترو
Boat
قایق
Bicycle
دوچرخه
Truck
کامیون
Car
اتومبیل
Bus
اتوبوس
Parking garage
گاراژ پارکینگ
Parking meter
پارکومتر