درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Where is the bus stop?
توقف بعدی کجاست؟
What is the next stop?
آیا این توقف من است؟
Is this my stop?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Excuse me, I need to get off here
موزه کجاست؟
Where is the museum?
تلفن عمومی
Public telephone
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Is there a phone directory?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Do you sell magazines in English?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
What time does the movie start?
لطفاً 4 بلیط بدهید
I would like four tickets please
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Is the movie in English?
ذرت بو داده
Popcorn
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Where can I find a pharmacy?
قسمت مرکزی شهر
Downtown