درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
In the city
پایتخت
Capital
اداره پست
Post office
بازار
Market
نانوایی
Bakery
کتابفروشی
Bookstore
داروخانه
Pharmacy
پارک
Park
رستوران
Restaurant
سینما
Movie theater
بار
Bar
بانک
Bank
بیمارستان
Hospital
کلیسا
Church