درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 49 هتل: زمان رفتن

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
I need to rent a car
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Where can I find a taxi?
من بالکن را دوست دارم
I like the balcony
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
I need a bellhop
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Can you get me a taxi?
من برای تخلیه اتاق حاضرم
I am ready to check out
من از اقامتم لذت بردم
I enjoyed my stay
این هتل زیبا است
This is a beautiful hotel
کارکنان شما یی نظیر هستند
Your staff are outstanding
من به شما توصیه خواهم کرد
I will recommend you
ممنون از شما برای همه چیز
Thank you for everything