درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 46 هتل: ورود

واژگان

من اتاق را رزرو کرده ام
I have a reservation
آیا این اتاق دارای یک تخت دو نفره است؟
Does the room have a double bed?
اتاق هتل
Hotel room
آیا حمام خصوصی دارد؟
Does it have a private bathroom?
ما به مدت دو هفته در اینجا خواهیم بود
We are here for two weeks
ما می خواهیم منظره اقیانوس را ببینیم
We would like to have an ocean view
ما نیاز به 3 کلید داریم
We need 3 keys
آیا 2 تخت دارد؟
Does it have 2 beds?
آیا خدمات اتاق دارید؟
Do you have room service?
آیا شامل غذا می شود؟
Are meals included?
من مهمان هستم
I am a guest