درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 45 سفر: رسیدن به مقصد شما

واژگان

خوش آمدید
Welcome
این گذرنامه من است
Here is my passport
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Do you have anything to declare?
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Yes, I have something to declare
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
No, I have nothing to declare
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
I am here on business
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
I am here on vacation
من یک هفته در اینجا خواهم بود
I will be here one week
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Where can I claim my luggage?
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
I am staying at the Marriott hotel
گمرک کجاست؟
Where is customs?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Could you please help me with my bags?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟
Could I see your baggage claim ticket?