درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Baggage claim area
تسمه نقاله
Conveyor belt
چرخ حمل چمدان
Baggage cart
فرم شکایت چمدان گم شده
Baggage claim ticket
چمدان گم شده
Lost baggage
گم شده و پیدا شده
Lost and found
باربر
Porter
آسانسور
Elevator
راهروی متحرک
Moving walkway
ورود
Entrance
خروج
Exit
تبدیل پول
Money exchange
ایستگاه اتوبوس
Bus stop
کرایه ماشین
Car rental