فارسی انگلیسی درس 43 واژگان

انگلیسی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Baggage claim area
محل گرفتن چمدان
Conveyor belt
تسمه نقاله
Baggage cart
چرخ حمل چمدان
Baggage claim ticket
فرم شکایت چمدان گم شده
Lost baggage
چمدان گم شده
Lost and found
گم شده و پیدا شده
Porter
باربر
Elevator
آسانسور
Moving walkway
راهروی متحرک
Entrance
ورود
Exit
خروج
Money exchange
تبدیل پول
Bus stop
ایستگاه اتوبوس
Car rental
کرایه ماشین