درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Departure
برخاست
Take-off
فرود
Landing
باند فرودگاه
Runway
ورود
Arrival
ساختمان ترمینال
Terminal building
بخش غیر سیگاری
Non-smoking section
دفتر گمرک
Customs office
معاف از عوارض
Duty free
نگهبان امنیتی
Security guard
فلزیاب
Metal detector
دستگاه اشعه ایکس
X-ray machine
فرم شناسایی
Form of identification