درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 41 سفر: در هواپیما

واژگان

محفظه توشه
Luggage compartment
سینی
Tray table
راهرو
Aisle
ردیف
Row
صندلی
Seat
بالش
Pillow
هدفون و هدست
Headphones
کمربند ایمنی
Seatbelt
ارتفاع
Altitude
خروج اضطراری
Emergency exit
جلیقه نجات
Life vest
بال
Wing
دم
Tail