درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 40 سفر: فرودگاه

واژگان

فرودگاه
Airport
هواپیما
Airplane
پرواز
Flight
بلیط
Ticket
خلبان
Pilot
مهماندار پرواز
Flight attendant
شماره پرواز
Flight number
درب سوار شدن به هواپیما
Boarding gate
کارت سوار شدن به هواپیما
Boarding pass
گذرنامه
Passport
ساک دستی چرخ دار
Carry-on bag
چمدان
Suitcase
چمدان
Baggage