درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

گوش
Ear
دهان
Mouth
دندانها
Teeth
زبان
Tongue
لب ها
Lips
فک
Jaw
چانه
Chin
گردن
Neck
گلو
Throat