درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Slow
سریع
Fast
خالی
Empty
کامل
Full
قشنگ
Pretty
زشت
Ugly
پر سر و صدا
Noisy
ساکت
Quiet
قوی
Strong
ضعیف
Weak
حقیقت
Truth
دروغ
Lie
سخت
Hard
نرم
Soft