درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Big
کوچک
Small
بلند
Tall
کوتاه
Short
جوان
Young
پیر
Old
لاغر
Skinny
چاق
Fat
بالا
Up
پایین
Down
سوال
Question
پاسخ
Answer