درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
The months of the year
ژانویه
January
فوریه
February
مارس
March
آوریل
April
مه
May
ژوئن
June
جولای
July
اوت
August
سپتامبر
September
اکتبر
October
نوامبر
November
دسامبر
December