درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Ten
20
Twenty
30
Thirty
40
Forty
50
Fifty
60
Sixty
70
Seventy
80
Eighty
90
Ninety
100
One-hundred