درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
When?
کجا؟
Where?
کدام یک؟
Which?
چه کسی؟
Who?
مال چه کسی؟
Whose?
مال چه کسی؟
Whose?
چرا؟
Why?
چیست؟
What?
چگونه؟
How?
چه مدت؟
How long?
چقدر؟
How much?
آیا دارید؟
Do you have?
به چه کسی؟
To whom?
با چه؟
With what?