درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
I
تو
You (informal)
او
He
او
She
ما
We
شما
You (plural)
آنها
They
مال من
My
مال شما
Your
مال او
His
مال او
Her
این
This
که
That
اینها
These
آنها
Those