درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
Please
ممنون از شما
Thank you
قابلی ندارد
You’re welcome
سلامت باشید
Bless you (after a sneeze)
تولدت مبارک
Happy birthday
تبریک
Congratulations
موفق باشید
Good luck
نام شما چیست؟
What is your name?
اسم من ماریا است
My name is Maria
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Pardon, I didn’t hear your name
از ملاقات شما خوشبختم
Pleased to meet you
اهل کجا هستید؟
Where are you from?
من از نیویورک هستم
I am from New York