درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
A capo automatico
فضای مجازی
Cyberspazio
آدرس پست الکترونیکی
Indirizzo email
کتاب آدرس
Rubrica
گیرنده
Destinatario
هرزنامه (اسپم)
Spam
پاسخ به همه
Rispondi a tutti
فایل های پیوست شده
Allegati
ضمیمه کردن
Allegare
سرفصل پیام
Intestazione del messaggio
موضوع
Oggetto