فارسی ایتالیایی درس 108 واژگان

ایتالیایی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

A capo automatico
بسته بندی کردن کلمه
Cyberspazio
فضای مجازی
Indirizzo email
آدرس پست الکترونیکی
Rubrica
کتاب آدرس
Destinatario
گیرنده
Spam
هرزنامه (اسپم)
Rispondi a tutti
پاسخ به همه
Allegati
فایل های پیوست شده
Allegare
ضمیمه کردن
Intestazione del messaggio
سرفصل پیام
Oggetto
موضوع