فارسی ایتالیایی درس 107 واژگان

ایتالیایی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Tastiera
صفحه کلید
Pulsante
دکمه
Computer portatile
کامپیوتر لپ تاپ
Modem
مودم
Pulsante del mouse
دکمه ماوس
Tappetino per il mouse
موس پد
Mouse
ماوس
Database
پایگاه داده
Clipboard
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد