درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Tastiera
دکمه
Pulsante
کامپیوتر لپ تاپ
Computer portatile
مودم
Modem
دکمه ماوس
Pulsante del mouse
موس پد
Tappetino per il mouse
ماوس
Mouse
پایگاه داده
Database
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Clipboard