فارسی ایتالیایی درس 106 واژگان

ایتالیایی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Neretto
پررنگ (متن)
Modello
قالب
Preferiti
تنظیمات
Seleziona la casella
مربع را علامت بزنید
Trasferimento file
انتقال فایل
Connessione
ورود
Parola chiave
کلمه کلیدی
Nome utente
نام کاربر
Password
رمز عبور
Firma digitale
امضای دیجیتال
Pubblico dominio
در دسترس همگان
Larghezza di banda
پهنای باند
Banner
پرچم
Icona
شمایل
Domande frequenti
پرسش و پاسخ