درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
Neretto
قالب
Modello
تنظیمات
Preferiti
مربع را علامت بزنید
Seleziona la casella
انتقال فایل
Trasferimento file
ورود
Connessione
کلمه کلیدی
Parola chiave
نام کاربر
Nome utente
رمز عبور
Password
امضای دیجیتال
Firma digitale
در دسترس همگان
Pubblico dominio
پهنای باند
Larghezza di banda
پرچم
Banner
شمایل
Icona
پرسش و پاسخ
Domande frequenti