فارسی ایتالیایی درس 105 واژگان

ایتالیایی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Indietro
پشت
Avanti
جلو
Salva
ذخیره
Navigare
گشت و گذار (وب)
Scaricare
دانلود
Eseguire
اجرا (اجرا)
Cliccare
کلیک کنید
Trascinare
کشیدن
Rilasciare
بیاندازید
Aggiornato
به روز شده
Aggiornare
به روز
Menu a tendina
منوی کشویی
Stop
ایست