درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Indietro
جلو
Avanti
ذخیره
Salva
گشت و گذار (وب)
Navigare
دانلود
Scaricare
اجرا (اجرا)
Eseguire
کلیک کنید
Cliccare
کشیدن
Trascinare
بیاندازید
Rilasciare
به روز شده
Aggiornato
به روز
Aggiornare
منوی کشویی
Menu a tendina
ایست
Stop