درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Homepage
بارگذاری
Caricare
انتخاب کنید
Scegliere
پوشه
Cartella
نوار ابزار
Barra strumenti
بازگشت
Torna indietro
نشان کردن
Segnalibro
(@)
Chiocciola
اسلش (/)
Barretta obliqua
دونقطه (:)
Due punti