فارسی ایتالیایی درس 104 واژگان

ایتالیایی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Homepage
صفحه خانگی
Caricare
بارگذاری
Scegliere
انتخاب کنید
Cartella
پوشه
Barra strumenti
نوار ابزار
Torna indietro
بازگشت
Segnalibro
نشان کردن
Chiocciola
(@)
Barretta obliqua
اسلش (/)
Due punti
دونقطه (:)

بیشتر ایتالیایی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف