فارسی ایتالیایی درس 103 واژگان

ایتالیایی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Internet
اینترنت
Link
پیوند
Hyperlink
لینک
Gestore di servizi Internet
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Rete
شبکه
Sito Web
وب سایت
Pagina Web
صفحه اینترنتی
Indirizzo Web
آدرس صفحه وب (URL)
Sito web sicuro
وب سایت امن
Browser
مرورگر
Motore di ricerca
موتور جستجو
Server sicuro
سرور امن