درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet
پیوند
Link
لینک
Hyperlink
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Gestore di servizi Internet
شبکه
Rete
وب سایت
Sito Web
صفحه اینترنتی
Pagina Web
آدرس صفحه وب (URL)
Indirizzo Web
وب سایت امن
Sito web sicuro
مرورگر
Browser
موتور جستجو
Motore di ricerca
سرور امن
Server sicuro