درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Cerco lavoro
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Hai un curriculum vitae?
بفرمایید این رزومه من است
Ecco il mio curriculum vitae
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Ci sono referenze che posso contattare?
در اینجا فهرست معرف های من است
Ecco l’elenco delle mie referenze
چقدر تجربه دارید؟
Qual è la tua esperienza?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Da quanto lavori in questo campo?
3 سال
Tre anni
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Ho finito le superiori
من فارغ التحصیل کالج هستم
Ho finito l’università
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Cerco un lavoro part time
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Vorrei un lavoro a tempo pieno
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Offrite l’assicurazione medica?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Sì, dopo sei mesi di impiego